Ta kontakt.

Eit huskjøp eller å inngå ein avtale om å byggje ut eit tomteområde handlar om tillit. Du skal aldri føle at du forpliktar deg til noko ved å kontakte oss, vår jobb er å presentere oss og våre tenester og produkt. Basert på dette håpar vi at det kan dannast eit grunnlag for å gå vidare, men det vert i so fall neste fase.

Om det ikkje vert avtale av ulike grunnar so har vi uansett fått oppretta kontakt, og kanskje vil våre vegar møtast på eit seinare tidspunkt.

Adresse:

Indre Hornnesvika 11
6809 Førde

Tlf. 57 62 31 00
post@vhsunnfjord.no 

Opningstider:
Mån-fre: 8:00-16:00