Tomtar.

Finn rett tomt til huset, eller rett hus til tomta

Mange har ein draum om sin eigen einebustad. Når ein skal finne seg ei bustadtomt er det fleire ting ein må hugse på, og her har vi gode erfaringar å dele med deg. Dei fleste er sjølvsagt opptatt av god beliggenheit, men vi ser at i nokre tilfelle so bestemmer ein seg for ei tomt og eit hus utan å få tatt ei vurdering av kva hus som faktisk passar på denne tomta eller omvendt. Dette kan føre til at tomta vert uforholdsmessig dyr og opparbeide, eller ta den i verste fall aldri vert optimal for hustypen ein valde å bygge.
Her vil vår kompetanse og erfaring hjelpe deg på vegen.

Har du ei tomt elle reit tomteområde som du ønskjer å selje eller utvikle?

Dersom du har ei tomt eller eit område du meiner kan høve til bustadbygging, høyrer vi gjerne ifrå deg.